Wszystko zwiazane z ochrona srodowiska

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który jest potwierdzeniem, ze biuro w sposób nalezyty i zgodny z prawem, oddala odpad, przekazujac go wlasciwemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których wlasciciel zobowiazany jest do pozbycia sie. W zyciu codziennym obowiazuja wlasciwe formy prawne, nakazujace podmiotowi wytwarzajacemu odpad, do okreslonego dzialania. Kazda firma, jaka wytwarza odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzajacym, a jego scisle instrukcje znajduja sie w dodatku nr 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 lutego 2006r.
Odpady podzielone sa na zwykle oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiajac Karte przekazania odpadu trzeba pamietac o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przesylane beda odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materialów niebezpiecznych” Trzeba zapoznac sie ze specyfikacja odpadów, poniewaz w wiekszosci przypadków slowo niebezpieczne moze kojarzyc sie z materialami wybuchowymi, srodkami chemicznymi itp. Jednak materialem niebezpiecznym, moze byc na przyklad pusty toner z urzadzenia drukujacego. www.puste.info